Do góry

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020


Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się zgodnie z harmonogramem, wysłanym za pośrednictwem dziennika elektronicznego do rodziców.

Ludzie to anioły z jednym skrzydłem, dlatego aby się wznieść, musimy trzymać się razem”.

 Maria Konopnicka

Ostatnie miesiące były dla nas wszystkich wyzwaniem, na które nikt nie był przygotowany. Znaleźliśmy się w niezwykłej sytuacji, która budziła w nas strach. Wszyscy byliśmy częścią wyjątkowego wydarzenia i tworzyliśmy historię, o której będą mówić kolejne pokolenia. Rodzice zapewniali dzieciom poczucie bezpieczeństwa i bliskości. Najważniejsza stała się troska o zdrowie. Organizacja domowej nauki była skomplikowana, wielu rodziców wykonywało swoje obowiązki służbowe w pracy poza domem i pracy zdalnej. Aby móc realizować kształcenie na odległość, nieoceniona była Państwa pomoc i zaangażowanie. Uczniowie, zwłaszcza najmłodsi, bez wsparcia swoich bliskich nie byliby w stanie realizować zadań, które przygotowaliśmy.  Drodzy Rodzice, dziękujemy za to, że podejmowali Państwo trud współpracy ze szkołą dla dobra Waszych dzieci, w klimacie przyjaznego i otwartego dialogu, budując fundamenty pod ich przyszłe życie.

W tym duchu życzymy Państwu oraz wszystkim Uczniom samych sukcesów, wiele wytrwałości oraz spełnienia wszystkich zamierzeń i  planów, zdrowych i radosnych pełnych słońca, uśmiechu i ciekawych przygód wakacji.

Dyrektor, Nauczyciele i Pracownicy Szkoły