Do góry

Kolędnicy misyjni z dobrą nowiną w naszych domach


koleda misyjna

W dniu 26.12.2016 roku kilkanaście grup dzieci / kolędników misyjnych ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dobryninie oraz Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Rzemieniu wraz ze swoimi opiekunami wyruszyło na pomoc najmłodszym mieszkańcom z Krajów Misyjnych. Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci wspiera tam blisko 100 projektów pomocy – szkół, przedszkoli, domów dla dzieci ulicy, a także programy dożywiania, opieki zdrowotnej i ochrony życia dla chorych, osieroconych i ofiar przemocy do 14 roku życia.

Czytaj więcej...

Jasełka szkolne


Jasełka, czyli przedstawienie wydarzeń Bożonarodzeniowej Nocy to już tradycja w naszej szkole. W świąteczny, bożonarodzeniowy nastrój wprowadziły nas Jasełka szkolne wystawione 22 grudnia 2016 roku w szkolnej sali gimnastycznej przez uczennice i uczniów klasy trzeciej po opieką Pani mgr Grażyny Bogdan.

Czytaj więcej...

Próbna ewakuacja


W dniu 30 września 2016 roku, w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dobryninie, została przeprowadzona próbna ewakuacja – praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji. Alarm ogłoszono trzykrotnym „krótkim dzwonkiem”. Koordynator ds. bezpieczeństwa wraz z nauczycielami oraz pracownikami szkoły czuwał nad sprawnym opuszczeniem budynku najbliższym wyjściem ewakuacyjnym.

Czytaj więcej...

Wybory do Samorządu Uczniowskiego


W dniu 29 września 2016 roku, w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dobryninie, zostały przeprowadzone wybory do Samorządu Uczniowskiego. W wyborach wzięło udział 72 uczniów. W wyniku przeprowadzonych obliczeń Komisja Wyborcza w składzie: Michał Betlej, Kacper Grębosz oraz Gabriela Szabat i Wiktor Majka a także opiekunowie Samorządu Pani Teresa Majka i Pani Katarzyna Gazda – Wilczyńska – ustaliła następujący wynik:

Czytaj więcej...

Wycieczka szkolna do Kurozwęk


W dniu 21 września 2016 roku odbyła się pierwsza w nowym roku szkolnym 2016/2017 wycieczka szkolna uczniów klasy czwartej, piątej oraz szóstej do Kurozwęk. Udział w niej wzięło 43 uczennic i uczniów.

Czytaj więcej...

Rozpoczęcie roku szkolnego 2016-2017


W dniu 1 września 2016 roku w budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dobryninie nastąpiła uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego i  katechetycznego 2016/2017 dla 123 uczniów naszej szkoły. Uroczystość była poprzedzona Mszą świętą w Kościele Parafialnym pw. NMP. Królowej Polski w Dobryninie.

Czytaj więcej...