Do góry

Wybory do Samorządu Uczniowskiego


W dniu 29 września 2016 roku, w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dobryninie, zostały przeprowadzone wybory do Samorządu Uczniowskiego. W wyborach wzięło udział 72 uczniów. W wyniku przeprowadzonych obliczeń Komisja Wyborcza w składzie: Michał Betlej, Kacper Grębosz oraz Gabriela Szabat i Wiktor Majka a także opiekunowie Samorządu Pani Teresa Majka i Pani Katarzyna Gazda – Wilczyńska – ustaliła następujący wynik:

  1. Milena Ozimek – klasa szósta – przewodnicząca SU
  2. Aleksandra Lewandowska – klasa czwarta – zastępca przewodniczącego SU
  3. Katarzyna Haracz – klasa szósta – sekretarz SU

Przydział funkcji nastąpił na podstawie uzyskanej największej liczby głosów.