Do góry

Próbna ewakuacja


W dniu 30 września 2016 roku, w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dobryninie, została przeprowadzona próbna ewakuacja – praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji. Alarm ogłoszono trzykrotnym „krótkim dzwonkiem”. Koordynator ds. bezpieczeństwa wraz z nauczycielami oraz pracownikami szkoły czuwał nad sprawnym opuszczeniem budynku najbliższym wyjściem ewakuacyjnym.

Uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz osoby znajdujące się na terenie budynku zachowali się zgodnie z wymaganiami instrukcji przeciwpożarowej. Nauczyciele po ewakuacji w wyznaczonym miejscu (boisko szkolne) sprawdzili stan klas na podstawie dzienników lekcyjnych. Informacje na temat ilości ewakuowanych osób zebrały wyznaczone osoby i przekazały koordynatorowi ds. bezpieczeństwa. W tym samym czasie dyrektor szkoły wraz z dwoma pracownikami sprawdzali poszczególne pomieszczenia szkoły, czy ewentualnie nikt nie został w budynku.

Całkowity czas ewakuacji: 1 min. 25 sek. Ewakuowało się: 139 osób.