Do góry

Kolędnicy misyjni z dobrą nowiną w naszych domach


koleda misyjna

W dniu 26.12.2016 roku kilkanaście grup dzieci / kolędników misyjnych ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dobryninie oraz Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Rzemieniu wraz ze swoimi opiekunami wyruszyło na pomoc najmłodszym mieszkańcom z Krajów Misyjnych. Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci wspiera tam blisko 100 projektów pomocy – szkół, przedszkoli, domów dla dzieci ulicy, a także programy dożywiania, opieki zdrowotnej i ochrony życia dla chorych, osieroconych i ofiar przemocy do 14 roku życia.

 

 Z KOLĘDĄ W DOMU 2016

ANIOŁ:
Z misyjną kolędą do was przychodzimy.
Radosną nowinę wszystkim przynosimy.
Oto się Bóg Ojciec zlitował nad światem
Zesłał Syna swego by stał się nam bratem.

JÓZEF:
Bratem wszystkich ludzi na calutkiej ziemi.
My mamy to szczęście, że o tym już wiemy.
Lecz na świecie żyje takich ludzi wiele,
Co nie wiedzą, że Pan Jezus jest ich przyjacielem.

LATYNOS:
Jesucristopa sutimpim niech serca porusza
Byśmy poszli za głosem Jezusa Chrystusa.
Potrzeba też pomocy by nakarmić głodnych
Aby leczyć chorych, przygarnąć bezdomnych.

AFRYKAŃCZYK:
Dzieci głuchonieme chcą też zawód zdobyć
Aby móc pracować, na życie zarobić.
W Afryce konieczne studnie głębinowe
Bo picie wody z rzeki jest bardzo niezdrowe.

MARYJA:
Wszystkie ważne sprawy w moje ręce złóżcie
I na łaski mego Syna serca swe otwórzcie.
Wspomagajcie się jak bracia i w każdej potrzebie
Módlcie się do Boga Ojca, który mieszka w niebie.

WSZYSCY:
Za przyjęcie i ofiarę pięknie dziękujemy!
By wam Jezus błogosławił modlić się będziemy.
Tą pamiątką małą od nas dziś przypominamy,
Że każdy ochrzczony także jest posłany.

Autor: Małgorzata Kapłańska

 

Poprawne wypowiadanie hasła Jesucristopa sutimpim jest następujące:
Chezukristopa (accent na literę o) sutimpim(accent na pierwsze im)