Do góry

Pielgrzymka na Jasną Górę


W dniu 11 października 2018 roku, spora grupa uczniów naszej szkoły wraz ze swoimi opiekunami uczestniczyła w XVIII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasnej Górze w Częstochowie. W spotkaniu wzięło udział ponad 14 tysięcy młodych ludzi z około 300 placówek z całego kraju, a także po raz pierwszy młodzież z Białorusi, wszyscy dziękowali za wybór Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową w 40 rocznicę Jego Pontyfikatu.

Pielgrzymka odbyła się pod hasłem Dnia Papieskiego „Promieniowanie ojcostwa”. Abp Mieczysław Mokrzycki ze Lwowa, świadek życia papieża z Polski, podkreślał w homilii, że Jan Paweł II był ojcem zwłaszcza dla młodych ludzi, o których bardzo się troszczył, ale którym stawiał trudne zadania. Uczył życia nie na skróty, ale według porządku i harmonii, jaka wyszła z zamysłu Stwórcy. Uczył życia w odpowiedzialności za siebie i za innych. Przypominał papieskie słowa, w których Ojciec Święty mówił do młodych, że „muszą od siebie wymagać nawet gdyby inni od nich nie wymagali i że mają więcej być niż więcej mieć”. Podkreślił również, że „być więcej” oznacza odwagę i inicjatywę a nie ucieczkę od trudnej sytuacji. Przypomniał tez autentyzm Jana Pawła II. Kiedy trzeba było wykazywał błąd, pocieszał i podnosił na duchu, był solą ziemi i światłem wiary. To jego przykład tak świecił, że inni wiarę odkrywali i po jego dobrych czynach przybliżali się do Boga. Mówił dalej, że to jest właśnie to dziedzictwo, które wszyscy powinniśmy pielęgnować. Mamy być otwartymi drzwiami, by inni mogli do nas nie tylko przychodzić, ale i uczyć się od nas prawdziwej odwagi w podawaniu dłoni i przebaczaniu, podkreślał kaznodzieja. Wskazywał, że „to my mamy wychodzić naprzeciw innym, szczególnie tym, którzy potrzebują mądrości, słowa prawdy, podniesienia na duchu; mamy być solą ziemi, by ludzie widzieli dobre czyny w nas”. Ze szczególnym naciskiem podkreślił, że „nauka św. Jana Pawła II ma być zapisana nie tylko na sztandarach, ale przede wszystkim w naszych sercach, umysłach i postępowaniu”. Życzmy sobie, by św. Jan Paweł II żył w nas i działał przez nas – powiedział. Dziś dla wielu młodych ludzi Jan Paweł II to postać historyczna, którą wciąż poznają. Jako ich Patron uczy ich, że „nie trzeba się poddawać w nauce, w dążeniu do celu, bo w ten sposób tworzy się siebie i swoją Ojczyznę”.

Wiesław Jemioło – dyrektor szkoły.