Do góry

Dzień Papieski


„Promieniowanie Ojcostwa” – to hasło Dnia Papieskiego, który już po raz osiemnasty obchodzony był w całej Polsce i w środowiskach polonijnych na całym świecie. Poprzez szereg wydarzeń duchowych i kulturalnych przypominane zostało nauczanie Jana Pawła II. Tego dnia odbyła się również zbiórka na „żywy pomnik” Papieża – Polaka, czyli stypendia dla zdolnej młodzieży z ubogich rodzin. Organizatorem Dnia Papieskiego jest Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

W ramach Dnia Papieskiego w Kościele Parafialnym pw. NMP. Królowej Polski w Dobryninie przed Mszą świętą o godzinie jednastej odbyła się uroczysta akademia/montaż słowno muzyczny przygotowany przez uczniów klasy piątej oraz ósmej ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dobryninie pod kierunkiem Pani Eweliny Gąsiorek.

Przypomnijmy najważniejsze myśli nauczania Jana Pawła II w tym kontekście. O ojcostwie papież mówi także w dwóch innych książkach: „Wstańcie, chodźmy!” oraz „Pamięć i tożsamość”. W pierwszej z nich, w części czwartej znaleźć można znamienny tytuł "Ojcostwo biskupa", a w niej rozdział „Ojcostwo na wzór św. Józefa”, w którym ten święty jest stawiany za wzór dla „wszystkich powołanych do ojcostwa – w rodzinie, albo w kapłaństwie”.

Z kolei w książce „Pamięć i tożsamość” szczególnie w 100 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości, św. Jan Paweł II wskazał, że „Ojczyzna to poniekąd to samo, co ojcowizna, czyli zasób dóbr, które otrzymaliśmy w dziedzictwie po ojcach”.

Jednak szczególnie w dramacie „Promieniowanie ojcostwa”, w którym zawarty został opis kondycji człowieka w odniesieniu do Boga, a także analiza samotności Adama – pierwszego człowieka, który stanął „na pograniczu ojcostwa i samotności”. Karol Wojtyła podejmuje tam temat winy człowieka, pisze też o przedziwnej bliskości Boga wobec człowieka, bardziej podstawowej, fundamentalnej niż samotność człowieka. Autor stwierdza: „Trzeba wejść w promieniowanie ojcostwa, w nim dopiero wszystko staje się rzeczywistością pełną”.

Hasło tegorocznego Dnia Papieskiego zachęca też do ponownego sięgnięcia do homilii św. Jana Pawła II wygłoszonej w Kielcach 3 czerwca 1991 roku, a poświęconej IV Przykazaniu Bożemu „Czcij ojca swego i matkę swoją” Papież przestrzegał w niej przed lekkomyślnym niszczeniem rodziny i wzywał do jej odbudowywania.

Promocja ojcostwa, której dokonuje św. Jan Paweł II w swoim nauczaniu, nie stoi w opozycji do innych wartości. Tłumaczy, że Ojcostwo Boga nie umniejsza ojcostwa ludzkiego, ale stanowi dla niego wzór i oparcie. Ojcostwo nie jest też widziane w opozycji do macierzyństwa, czy dziecięctwa. W myśleniu papieskim te wartości są wobec siebie komplementarne.

Wiesław Jemioło – dyrektor szkoły.