Do góry

XIV Konferencja Podkarpackiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie Rejon Dębica w Przecławiu


28 marca 2019 roku w Domu Kultury w Przecławiu odbyła się XIV Konferencja Podkarpackiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie Rejonu Dębica. Tegorocznemu spotkaniu towarzyszyło hasło „Bezpieczna szkoła, bezpieczny dom, bezpieczne życie”.

Organizatorem konferencji była Anna Szczepanik, dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 1 w Dębicy – koordynator Podkarpackiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie Rejonu Dębica. Współorganizatorami przedsięwzięcia byli: Renata Matysek, dyrektor Szkoły Podstawowej w Niedźwiadzie Górnej, Małgorzata Nicpoń, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Walerii Szalay Groele w Przecławiu oraz Wiesław Jemioło, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dobryninie, którzy tworzą zespół wspierający placówki sieci Rejonu Dębica z powiatów: dębickiego, ropczycko-sędziszowskiego, mieleckiego i strzyżowskiego. Gospodarzem spotkania była Burmistrz Przecławia, pani Renata Siembab, która objęła również całą uroczystość honorowym patronatem.Szczególnym gościem konferencji był pan Maciej Małozięć, zastępca Burmistrza Miasta Dębica, który przybył na XIV Konferencję wraz z panem Ireneuszem Kozakiem, Dyrektorem Miejskiego Zarządu Oświaty w Dębicy. Wśród uczestników konferencji znaleźli się dyrektorzy i nauczyciele z 30 placówek sieciowych, szkolni koordynatorzy, rodzice, uczniowie oraz pracownicy niepedagogiczni.

Konferencję uroczyście otworzyła pani Renata Siembab, Burmistrz Przecławia, natomiast pan Maciej Małozięć, zastępca Burmistrza Miasta Dębica pozdrawiając uczestników XIV Konferencji, życzył wszystkim zgromadzonym owocnych obrad i udanych występów scenicznych.

Po oficjalnych wystąpieniach pani Renata Siembab oddała głos prowadzącym – panu Januszowi Krakowskiemu, dyrektorowi ds. oświaty, a zarazem sekretarzowi w Gminie Przecław oraz pani Annie Szczepanik, pedagogowi, socjoterapeucie, trenerowi, Edukatorowi Organizacji Zarządzania Oświatą, Edukatorowi ds. Edukacji Zdrowotnej i Promocji Zdrowia, Liderowi Umiejętności Życiowych. Wygłosiła ona wykład „Szkoła promująca zdrowie” w odniesieniu do obowiązujących czterech standardów projektu. Następnie w programie artystycznym zaprezentowały się dzieci z Przedszkola nr 1 w Dębicy oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Walerii Szalay Groele w Przecławiu. Wykład dotyczący „Bezpieczeństwa w sieci” przedstawiła pani  Katarzyna Bukała, psycholog, psychoterapeuta, mediator, pracownik Centrum Szkoleniowo – Terapeutycznego SELF w Rzeszowie.

Kolejnym etapem konferencji była prezentacja Przedszkola w Przecławiu, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dobryninie oraz Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kiełkowie. Po jej zakończeniu głos zabrał ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie – Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie. Przedstawił wykład „Wychowanie ku wartościom – aksjologia w szkole”. Po jego zakończeniu zaprezentowali się uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. ks. Tadeusza Wiatra w Łączkach Brzeskich, Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Rzemieniu oraz Przedszkola w Rzemieniu. Ostatni wykład „Bezpieczeństwo w szkole” wygłosiła pani Magdalena Skulimowska z Komendy Powiatowej Policji w Mielcu.

Podczas XIV Konferencji certyfikaty rejonowe otrzymały następujące placówki oświatowe: Przedszkole Miejskie nr 1 w Dębicy, Przedszkole Publiczne w Pilźnie, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Ropczycach, Przedszkole w Przecławiu, Przedszkole w Rzemieniu, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła w II w Dobryninie, Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kiełkowie, Szkoła Podstawowa im. Ks. Tadeusza Wiatra w Łączkach Brzeskich, Szkoła Podstawowa im. Walerii Szalay – Groele w Przecławiu oraz Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Rzemieniu. Do uroczystego wręczenia certyfikatów Anna Szczepanik, koordynator PSSzPZ RD zaprosiła panią Renatę Siembab, Burmistrza Przecławia oraz pana Macieja Małozięcia, zastępcę Burmistrza Miasta Dębica.

Na zakończenie konferencji w programie artystycznym, w tańcach lasowiackich zaprezentowali się uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Tuszymie jako pierwszej placówki oświatowej z terenu Gminy Przecław, która przystąpiła do PSSzPZ RD. Szkoła posiada aktualny certyfikat rejonowy i w dalszym ciągu aktywnie działa w zakresie szeroko pojętej promocji zdrowia w szkole i poza nią.

Podczas wywiadu udzielonego Radiu Leliwa Anna Szczepanik, m.in., powiedziała: „Szkoły promujące zdrowie szczególny nacisk kładą na atmosferę, która sprzyja prawidłowemu rozwojowi młodego człowieka, to szkoły otwarte na ucznia, nauczycieli i rodziców. Starają się nie tylko przekazywać wiedzę w zakresie edukacji zdrowotnej, lecz podejmują próby rozwijania umiejętności i kształtowania nawyków, które pomogą skutecznie ją wykorzystywać. Ponadto kształtują postawy i wartości, które ułatwiają dzieciom, młodzieży i dorosłym dokonywać prawidłowych wyborów, dla ich obecnego i przyszłego zdrowia i życia. Przykładem miejsc, w których kształtowane są takie zachowania, są dom i szkoła. Każda szkoła, w szczególności rozumiana jako placówka wzorcowa, w której dzieci i uczniowie pod czujnym okiem nauczycieli, wychowawców i innych zatrudnionych specjalistów świadomie i aktywnie uczestniczą w tym procesie. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia dotyczy całej społeczności szkolnej, biorą w niej udział dzieci i uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły oraz rodzice i środowisko, w którym szkoła funkcjonuje”.

W opinii uczestników konferencja była nie tylko miłym czasem spędzonym wspólnie, ale spełniła ich oczekiwania i pozostanie w pamięci jako wyjątkowe spotkanie przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i placówek sieciowych, dla których edukacja zdrowotna i promocja zdrowia to ważna sprawa – ponieważ jest inwestycją w zdrowie ucznia i wszystkich podmiotów przedszkolnej i szkolnej edukacji.  

Opracowanie: Wiesław Jemioło, Anna Szczepanik

Zdjęcia: Beata Kulig (link do galerii: https://drive.google.com/drive/folders/1iBLIGNHgFLb5vQHmekz0owXEKhLgsoTb )