Do góry

Przygotowanie do kanonizacji Jana Pawła II


Już wkrótce będziemy świadkami niezwykłego wydarzenia w Kościele. Kanonizacja Jana Pawła II oraz Jana XXIII, która odbędzie się 27 kwietnia 2014 roku w Watykanie podczas której dwaj błogosławieni papieże: Jan Paweł II oraz Jan XXIII, zostaną ogłoszonymi świętymi Kościoła Katolickiego jest wydarzeniem na, które oczekiwano od wielu lat. Czy uroczystość religijna związana z kanonizacją Patrona naszej szkoły będzie dla nas wydarzeniem wyjątkowym to zależy od nas samych …

Plan działań dotyczący przygotowania naszej szkoły
do kanonizacji Jana Pawła II
Przypomnienie

1.    Dzień 18 maja 2005r. okazał się wyjątkowym w historii Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dobryninie. Wówczas staraniem ówczesnej dyrektor mgr Stanisławy Harli oraz ks. Mieczysława Głowy, a także grona pedagogicznego, uczniów i rodziców, decyzją Rady Gminy w Przecławiu patronem szkoły został ogłoszony Jan Paweł II. Podczas uroczystej Mszy św. Ks. bp. Władysław Bobowski dokonał poświęcenia sztandaru oraz pamiątkowej tablicy i sali patrona.

Najważniejsze inicjatywy podejmowane przez szkołę w związku z Patronem

2.    Głównym celem szkoły jest wszechstronne kształcenie i rozwój dzieci, dbanie o życzliwą atmosferę i wysoką kulturę życia codziennego, promowanie uniwersalnego systemu wartości,  wychowanie w duchu patriotyzmu i myśli Patrona. Nad tym procesem czuwa wykwalifikowana kadra pedagogów i pracowników. Wartości jakie przyświecają naszej pracy to: Miłość, Mądrość i Szczęście. Szkoła realizuje te zadania poprzez systematyczną realizację Programu Wychowawczego oraz Planu Pracy Szkoły. Dokumenty te są przygotowywane na każdy rok szkolny. Owocem realizacji najważniejszych zadań z nich wynikających jest:

1)    Uroczyste rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego połączone z udziałem dzieci oraz ich rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły we Mszy św. – udział pocztu sztandarowego – ślubowanie absolwentów szkoły.
2)    W rocznicę pontyfikatu uroczyste przyjęcie do grona społeczności szkolnej uczniów klasy pierwszej połączone z pasowaniem oraz ślubowaniem na sztandar szkoły. Uroczystość najczęściej podzielona jest na dwie części pierwsza w szkole, o której mowa wyżej oraz druga w Kościele Parafialnym jest to Różaniec prowadzony przez nowo przyjętych uczniów oraz ich rodziców.
3)    Podczas zajęć z wychowawcą oraz religii wdrażanie nauki Patrona.
4)    Cykliczne uroczyste obchody Dnia Papieskiego – przed Mszą św. o godzinie 1100 w Kościele Parafialnym  uczniowie szkoły przedstawiają dla społeczności lokalnej – parafian akademię poświęconą pamięci Jana Pawła II.
5)    Wyjazdy, wycieczki, pielgrzymki –  do miejsc związanych z Janem Pawłem II.

Co planujemy zrobić w szkole z okazji kanonizacji Jana Pawła II …

3.    Plan pracy.

1)    W okresie Wielkiego Postu w każdy Piątek uczniowie pod opieką ks. proboszcza Mieczysława Głowy przygotowują rozważania i prowadzą Drogę Krzyżową w Kościele Parafialnym – biorą w niej czynny udział. Rozważania prowadzone są w kontekście nauczania Jana Pawła II.
2)    W celu przypomnienia postaci Patrona a przede wszystkim jego nauki oraz przesłania przewidujemy w każdej klasie dodatkowe tematy związane z Patronem Szkoły, podczas zajęć z wychowawcą, lekcji języka polskiego oraz religii, także z udziałem zaproszonych gości. W przyszłości wyjazd do kina na pierwszy film dla dzieci o Papieżu pt. „Karol, który został świętym”.
3)    Wystawa prac plastycznych dzieci.
4)    Wyjazd/wycieczka do Wadowic w dniu święta szkoły tj. 18 maja 2014 roku.
5)    Pisanie próśb i podziękowań przez dzieci oraz ich rodziców jako duchowe przygotowanie do kanonizacji.
6)    W dniu 25 kwietnia 2014 roku w szkole, z udziałem wszystkich uczniów odbędzie się uroczysta akademia połączona z prezentacją multimedialną podsumowująca podjęte działania.

Na stronie internetowej: rodzina.org.pl można śledzić, jak wygląda przygotowanie innych szkół w Polsce, których Patronem jest Jan Paweł II, należących do tak zwanej „Rodziny Szkół noszących imię Jana Pawła II”.

Zapraszamy do wspólnego przeżywania wraz z dziećmi, tych jakże ważnych i niepowtarzalnych chwil !

Dyrektor szkoły – Wiesław Jemioło.
Dobrynin, dnia 18 marca 2014 rok.