Do góry

Historia szkoły


 

Na podstawie ustnych przekazów stwierdzono, że od 1895 roku nieliczną grupę dzieci z Grądów (przysiółek Dobrynina) uczył M. Jemioło. Następnym nauczycielem tej miejscowości był Tomaszek, który uczył dzieci w prywatnej izbie u gospodarza we wsi Grądy. Około roku 1900 edukacja przyjęła formę zorganizowaną. Nauka odbywała się w budynku kółka rolniczego. Dzieci uczyła wówczas nauczycielka Bielecka. Były to lata przed I wojną światową.
Następnie nauka odbywała się w budynku stanowiącym własność pana Strzelczyka. W tym okresie była to szkoła czteroklasowa. Kierownikiem szkoły wówczas był A. Gałecki. W roku 1924 w Dobryninie powstała Szkoła Ludowa, w której uczył M. Janczura. W kolejnych latach dzieci tułały się i zmieniały lokale szkolne. Mimo trudnych warunków w 1926 roku powstała myśl budowy Szkoły Podstawowej w Dobryninie. Szczęście uśmiechnęło się wtedy do biednych mieszkańców. Otóż w 1926 roku przejeżdżał przez tą miejscowość ówczesny minister E. Kwiatkowski. Mieszkańcy na tą okoliczność przystroili domy, płoty i zrobili bramę powitalną. Minister ujęty serdecznym przyjęciem mieszkańców ofiarował im pieniądze na budowę szkoły. I tak w ciągu roku wybudowano szkołę na działce, którą odkupiono od  pana Piskora - miejscowego Gospodarza. Szkoła miała dwie klasy. Kierownikiem nowej szkoły od 1937 roku był L. Winiarz, który pracował w niej do 1943 roku. W okresie II wojny światowej budynek szkolny zajęli Niemcy. Nauczanie nadal odbywało się w domach prywatnych. W 1944 roku budynek uległ poważnemu zniszczeniu. Dzięki mieszkańcom Dobrynina i finansowemu wsparciu przez Inspektorat Szkolny w Mielcu podźwignięto go z ruin. W roku szkolnym 1945/46 zgłosiło się do szkoły 186 dzieci, które przez trzy miesiące uczyły się w jednej sali szkolnej. Organizowano w tym czasie oprócz nauki wycieczki szkolne do Sandomierza, Krakowa i Łańcuta i zajęcia sportowe na boisku szkolnym. Generalny remont Szkoły Podstawowej w Dobryninie rozpoczęto w 1956 roku. Dobudowano jeszcze dwie sale lekcyjne. Od roku 1962 działało w szkole harcerstwo, organizowano biwaki i ogniska. W roku szkolnym 1964/65 najwybitniejsi sportowcy ze Szkoły Podstawowej w Dobryninie byli na obozie sportowym w Szczyrku. Mimo trudnych warunków prowadzono zajęcia wychowania fizycznego, ktore były prowadzone w ciemnym korytarzu a w okresie lata na boisku szkolnym.
Od roku 1974 w szkole pozostały tylko klasy od O - III, a pozostałe IV - VIII dowożono do Szkoły Zbiorczej w Rzemieniu. Szkoła Podstawowa w Dobryninie była filią wyżej wymienionej szkoły.
W roku 1981 kontrola Sanepidu wydała decyzję o konieczności przeprowadzenia generalnego remontu budynku szkoły w Dobryninie. Dwa lata czekano na decyzję o rozbudowie szkoły. Wreszcie w 1983 roku zaczęto gromadzić materiały budowlane przeznaczone na ten cel. Dokupiono działkę i na wakacjach rozpoczęto kopanie fundamentów pod budowę szkoły. W roku szkolnym 1987/88 oddano do użytku nowe skrzydło budynku. Dzięki współpracy rodziców, nauczycieli i władz lokalnych w ciągu dwóch tygodni wyposażono szkołę w podstawowe meble, urządzenia i pomoce naukowe.
Rok szkolny 1988/89 rozpoczęto bardzo uroczyście i radośnie, ponieważ klasy IV - VIII wróciły do Szkoły Podstawowej w Dobryninie. Od roku 1991 szkoła zaczęła pracować w drugim skrzydle. W roku 2004 dokonano częściowego remontu szkoły. Rozpoczęto przygotowania do nadania szkole imienia.

W dniu 18 maja 2005 roku nastąpiło uroczyste nadanie Szkole Podstawowej w Dobryninie im. Jana Pawła II. Dyrektorem szkoły w tym czasie była pani Stanislawa Harla. W chwili obecnej szkołą kieruje pan Wiesław Jemioło.