Do góry

Regulaminy


Regulamin biblioteki

Regulamin pracowni komputerowej

Regulamin pracowni multimedialnej

Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły

Regulamin sal lekcyjnych

Regulamin sali gimnastycznej

wordpdfRegulamin Rady Rodziców

Regulamin wyboru do Rady  Rodziców

Regulamin wycieczek szkolnych