Do góry

Pasowanie uczniów klasy pierwszej


Zgodnie z tradycją szkolną i planem pracy przyjętym na nowy rok szkolny 2018/2019, w dniu 16 października 2018 roku, miała miejsce w naszej szkole niezwykle uroczysta chwila, pasowania uczniów klasy pierwszej. Pani Marta Augustyn – wychowawca klasy pierwszej w obecności rodziców, nauczycieli oraz dzieci oddziału przedszkolnego przeprowadziła egzamin umiejętności pierwszoklasistów, który pierwszaki zdali na najwyższą ocenę.

Czytaj więcej...

Dzień Edukacji Narodowej


Dzień Edukacji Narodowej jest polskim świętem państwowym, świętem oświaty i szkolnictwa wyższego. Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej (KEN), utworzonej z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, na mocy uchwały Sejmu Rozbiorowego z dnia 14 października 1773. Komisja, której pierwotna nazwa brzmiała: „Komisja nad Edukacją Młodzi Szlacheckiej Dozór Mająca” była pierwszym ministerstwem oświaty publicznej w Polsce i pierwszą tego typu instytucją w Europie.

Czytaj więcej...

Dzień Papieski


„Promieniowanie Ojcostwa” – to hasło Dnia Papieskiego, który już po raz osiemnasty obchodzony był w całej Polsce i w środowiskach polonijnych na całym świecie. Poprzez szereg wydarzeń duchowych i kulturalnych przypominane zostało nauczanie Jana Pawła II. Tego dnia odbyła się również zbiórka na „żywy pomnik” Papieża – Polaka, czyli stypendia dla zdolnej młodzieży z ubogich rodzin. Organizatorem Dnia Papieskiego jest Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

Czytaj więcej...

Pielgrzymka na Jasną Górę


W dniu 11 października 2018 roku, spora grupa uczniów naszej szkoły wraz ze swoimi opiekunami uczestniczyła w XVIII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na Jasnej Górze w Częstochowie. W spotkaniu wzięło udział ponad 14 tysięcy młodych ludzi z około 300 placówek z całego kraju, a także po raz pierwszy młodzież z Białorusi, wszyscy dziękowali za wybór Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową w 40 rocznicę Jego Pontyfikatu.

Czytaj więcej...

Wycieczka do Krakowa


W dniu 3 października 2018 roku uczniowie klasy trzeciej oraz oddziału przedszkolnego wraz ze swoimi wychowawcami, opiekunami i rodzicami wyruszyli po przygody do Ogrodu Zoologicznego i Muzeum Przyrodniczego w Krakowie oraz do Grodu Kraka. Podróż przebiegła w miłej i radosnej atmosferze. Kraków przywitał nas jak na tą porę roku, słoneczną aurą.

Czytaj więcej...