Do góry

Rekrutacja


Rekrutacja do klasy pierwszej 2018-2019

wordpdf Oświadczenie rodziców

wordpdf Regulamin rekrutacji dzieci do klasy pierwszej 2018-2019

wordpdf Załącznik 1. Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej z obwodu szkoły

wordpdf Załącznik 2. Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej spoza obwodu szkoły

wordpdf Załącznik 3. Informacje dodatkowe o dziecku

wordpdf Załącznik 4. Informacja o kryteriach i dokumentacji dołączanej do zgłoszenia

wordpdf Załącznik 4a. Potwierdzenie woli rodziców/prawnych opiekunów dziecka

 

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego 2018-2019

wordpdf Oświadczenie rodziców

wordpdf Regulamin rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego 2018-2019

wordpdf Załącznik 1. Deklaracja o kontynuowaniu nauki w oddziale przedszkolnym

wordpdf Załącznik 2. Wniosek do dyrektora szkoły o przyjęcie do oddziału przedszkolnego z gminy

wordpdf Załącznik 3. Wniosek do dyrektora szkoły o przyjęcie do oddziału przedszkolnego spoza gminy

wordpdf Załącznik 4. Informacje dodatkowe o dziecku

wordpdf Załącznik 5. Informacja o kryteriach i dokumentacji dołączanej do wniosku

wordpdf Załącznik 5a. Potwierdzenie woli rodziców/prawnych opiekunów dziecka