Do góry

Stulecie urodzin św. Jana Pawła II


image001Dzień 18 maja ma szczególne znaczenia dla wszystkich Polaków. Jest on również wyjątkowo ważny dla społeczności naszej szkoły, noszącej imię Jana Pawła II, nie tylko ze względu na rocznicę Jego urodzin, ale obchodzone w tym dniu Święto Szkoły. Stulecie urodzin Papieża Polaka, jest to więc bezprecedensowa okazja do zadumy i refleksji nad Jego przesłaniem i dziedzictwem. Z tej okazji, będziemy brać udział w wielu akcjach i wydarzeniach, ale pomyślmy przez chwilę i zastanówmy się, po co to wszystko, po co praca i zaangażowanie tylu ludzi, dlaczego to wszystko jest takie ważne? Czy chodzi o to, aby nie zapomnieć, że w pewnym momencie historii świata i kościoła papieżem był Polak? Pytanie wydaje się retoryczne, a odpowiedź nasuwa się sama… Nie, to zdecydowanie za mało… O co więc naprawdę chodzi? Aby więcej o Nim wiedzieć, aby pochwalić się wiedzą i zaimponować komuś… Wiemy już trochę, co więcej,  dowiedzieliśmy się także, że Jan Paweł II to wyjątkowa osobowość, wspaniała postać, która zachwyca i inspiruje. Wiemy, że to święty, który wskazuje drogę, czy to już wystarczy? Chyba też nie do końca. Co wobec tego powinniśmy jeszcze zrobić? Pomyślmy o tym wszystkim, kiedy będziemy świadkami lub uczestnikami wydarzeń związanych z setną rocznicą Jego urodzin. Pomyślmy czy nas także Jan Paweł II zachwyca i inspiruje. Niech więc z okazji stulecia Jego urodzin odpowiedzią na Jego wezwane, aby „to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjąć z wiarą, nadzieją i miłością”, będzie stworzenie pomnika z serc i umysłów wszystkich Polaków zbudowanego z inicjatyw modlitewnych i charytatywnych, naukowych i artystycznych, edukacyjnych i wychowawczych wspierających owo duchowe dziedzictwo.

Radosnego świętowania.

Serdecznie zapraszamy na na I Koncert Papieski z okazji 100 rocznicy urodzin Jana Pawła II.

https://youtu.be/BtTc3bAW-QI  

Deklaracja chęci. Zarządzenia Dyrektora Szkoły ...


 

Komunikat_15_05_2020. Szanowni Państwo!

Od dnia 18 maja 2020r. do dnia 7 czerwca 2020r. dopuszcza się możliwość organizacji w szkołach podstawowych zajęć rewalidacyjnych, zajęć rewalidacyjno – wychowawczych oraz zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w uzgodnieniu z organem prowadzącym i za zgodą rodziców dzieci i uczniów posiadających odpowiednio orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Zajęcia te, mogą być realizowane w bezpośrednim kontakcie dziecka lub ucznia z osobą je prowadzącą. Od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. uczniom klasy VIII szkoły podstawowej, zapewnia się konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne, w szczególności z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej. Natomiast od dnia 1 czerwca 2020r. do dnia 7 czerwca 2020r. uczniom pozostałych klas szkoły podstawowej, zapewnia się konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne oraz również możliwość korzystania z biblioteki szkolnej. Od 25 maja bieżącego roku, przywracane są zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla uczniów klas I – III szkół podstawowych, z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych. Utrzymany został również obowiązek realizowania podstawy programowej zarówno dla uczniów, których rodzice i opiekunowie zdecydują się na posłanie swoich dzieci do szkół, jak i dla uczniów pozostających w domach.

W związku z koniecznością opracowania harmonogramu wprowadzanych zajęć, prosimy o informację zwrotną dotyczącą uczęszczania Państwa dzieci na wyżej wymienione zajęcia, za pośrednictwem dziennika elektronicznego do dnia: do 20 maja 2020 roku go godziny 13 00.

Jednocześnie zwracamy się do Państwa z prośbą, o zapoznanie się z wytycznym Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, dotyczącymi organizacji pracy szkoły w tym okresie. https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men

 

Komunikat_06_05_2020. Szanowni Państwo.

W związku z informacją przekazaną przez pana premiera Mateusza Morawieckiego podczas konferencji w dniu 29.04.2020 roku, dotyczącą zapewnienia opieki w żłobkach, przedszkolach i oddziałach przedszkolnych dzieciom, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie „deklaracji chęci” uzyskania opieki nad dzieckiem.

Kryterium, które kwalifikuje do uzyskania opieki jest następujące:

1. Pozostawanie w stosunku pracy obojga rodziców/rodzica sprawującego wyłączną opiekę, z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19.

Złożenie deklaracji wyrażającej chęć uzyskania opieki nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem dziecka do grupy przedszkolnej, ze względu na konieczność weryfikacji deklaracji, wynikającą z ograniczonej ilości miejsc w przedszkolu/oddziale przedszkolnym, związaną z zachowaniem wytycznych Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących bezpieczeństwa dzieci.

Rodziców, którzy nie spełniają powyższego kryterium, również prosimy o wypełnienie deklaracji w części pierwszej wraz z podpisem.

Wypełnione i podpisane deklaracje należy złożyć w formie elektronicznej przesyłając scan lub zdjęcie na adres mailowy szkoły: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub poprzez inne przyjęte w placówce formy  komunikacji do dnia 4 maja 2020 r. do godz. 13.00. W przypadku jakichkolwiek pytań, proszę kontaktować się z sekretariatem szkolnym.

W zakładce BIP, zamieszczone zostały Zarządzenia Dyrektora Szkoły, w sprawie zawieszenia działalności oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dobryninie do dnia 15 maja 2020 roku. 

Z wyrazami szacunku Wiesław Jemioło.

Link do deklaracji: https://drive.google.com/open?id=1QvczbyXohsbPbPtdu91flnK2ySR-iWlg

Wielkanoc 2020 !


 wlelk

Wielkanoc 2020 !

W tym szczególnie trudnym dla całego świata, jak również dla nas wszystkich czasie, w imieniu całej społeczności szkolnej, a także swoim własnym życzę, aby te Święta Wielkanocne, stały się dla nas wszystkich okazją do nowego życia, które wypływa z prawdziwej wiary i komunii z Bogiem, w którym jest miejsce na czas i miłość do drugiego człowieka, na wzajemny szacunek, odpowiedzialność i solidarność, w którym jest przede wszystkim czas na karmienie się Słowem Bożym oraz Chlebem Życia, danymi nam, jako wsparcie w podążaniu za Chrystusem Zmartwychwstałym. 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dobryninie – Wiesław Jemioło.

Komunikat dyrektora szkoły


SZANOWNI RODZICE!

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dobryninie informuje, o czasowym

ograniczeniu funkcjonowania szkoły w dniach:

od 12.03.2020 r. do 24.05.2020 r.

Ważne sprawy, możecie Państwo załatwiać kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie dzwoniąc pod numer 17 7748216 w godzinach od 8 00 do 16 00. Bezpośrednio możecie kontaktować się Państwo z nami w każdy poniedziałek, środę oraz w czwartek w godzinach od 8 00 do 16 00. Przed wejściem do szkoły, proszę dzwonić pod numer 17 7748216. 

W dniach:  

 od 25.03.2020 r. do 24.05.2020 r.

organizujemy zadania szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Do realizacji tego celu służą: dziennik elektroniczny; strona internetowa szkoły / platforma epodreczniki / platforma onedrive / Microsoft Teams, Zoom oraz facebook i mailing do rodziców i bezpośrednio do młodzieży.

Najważniejsze i aktualne komunikaty są podawane poprzez dziennik elektroniczny na stronie głównej w zakladce "Infromacje". Bardzo proszę o bieżące odczytywanie podawanych wiadomości. 

Komunikat w sprawie dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

Informuję, że dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych, w okresie od 21 do 23 kwietnia 2020 roku, które były zaplanowane ze względu na mający się odbyć w tym czasie egzamin ósmoklasisty, zawarte w kalendarzu roku szkolnego, zostają zawieszone. W tych dniach odbywa się kształcenie na odległość według zwykłego harmonogramu. Jednocześnie przypominam, że w roku szkolnym 2019/2020 egzamin ósmoklasisty, został zaplanowany w terminie: od   16 do 18 czerwca 2020 roku.

 

Ogłoszenie o naborze dzieci do świetlicy szkolnej


SZANOWNI RODZICE!

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dobryninie informuje, że trwa rekrutacja uczniów do świetlicy szkolnej     w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dobryninie, na rok szkolny 2020/2021. 

Ze względu na ograniczenie funkcjonowania szkoły, zapisy do świetlicy zostały wydłużone i trwają:    

od 26.02.2020 r. do 10.05.2020 r.

Wnioski do świetlicy znajdują się na stronie internetowej szkoły w zakładce "plan pracy świetlicy". Wypełniony wniosek, należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w celu zapoznania się z kryteriami naboru, prosimy o zapoznanie się z "regulaminem świetlicy szkolnej".

Rekrutacja na nowy rok szkolny 2020/2021


 

SZANOWNI RODZICE!

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dobryninie informuje, że rozpoczyna się rekrutacja dzieci do oddziału przedszkolnego oraz do klasy pierwszej 
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Dobryninie
na rok szkolny 2020/2021. 
Zapisy trwają

od 24.02.2020 r. do 06.03.2020 r.

Wnioski należy pobrać i składać w sekretariacie szkoły.