Do góry

Dzień Edukacji Narodowej


Dzień Edukacji Narodowej jest polskim świętem państwowym, świętem oświaty i szkolnictwa wyższego. Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej (KEN), utworzonej z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, na mocy uchwały Sejmu Rozbiorowego z dnia 14 października 1773. Komisja, której pierwotna nazwa brzmiała: „Komisja nad Edukacją Młodzi Szlacheckiej Dozór Mająca” była pierwszym ministerstwem oświaty publicznej w Polsce i pierwszą tego typu instytucją w Europie.

Zorganizowała trzystopniowe szkolnictwo oparte na hierarchicznej zależności niższych szczebli od wyższych. Powstały wówczas dwie Szkoły Główne – w Krakowie i w Wilnie, którym podlegały szkoły średnie a im elementarne. Współcześnie na mocy artykułu 74 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku, zwanej Kartą Nauczyciela, rocznicę utworzenia Komisji Edukacji Narodowej uznano za oficjalne święto wszystkich pracowników oświaty, dzień ten zastąpił świętowany dawniej Dzień Nauczyciela. W każdej szkole organizowane są uroczyste apele. Również i w naszej szkole z okazji Święta Edukacji odbyła się uroczysta akademia w wykonaniu klasy czwartej pod opieką Pani mgr Beaty Mazur. W imieniu wszystkich nauczycieli i pracowników naszej szkoły dziękuję uczniom oraz ich rodzicom za piękne chwile wzruszeń oraz życzenia.

Wiesław Jemioło – dyrektor szkoły.