Do góry

Pasowanie uczniów klasy pierwszej


Zgodnie z tradycją szkolną i planem pracy przyjętym na nowy rok szkolny 2018/2019, w dniu 16 października 2018 roku, miała miejsce w naszej szkole niezwykle uroczysta chwila, pasowania uczniów klasy pierwszej. Pani Marta Augustyn – wychowawca klasy pierwszej w obecności rodziców, nauczycieli oraz dzieci oddziału przedszkolnego przeprowadziła egzamin umiejętności pierwszoklasistów, który pierwszaki zdali na najwyższą ocenę.

Od dnia 1 września tworzycie razem z nami szkolną rodzinę, ale dzisiaj jest wasz wielki dzień, za chwilę złożycie ślubowanie na sztandar szkoły i staniecie się, jeśli można tak powiedzieć, pełnoprawnymi uczniami klasy pierwszej, waszym szczególnym obowiązkiem stanie się bardziej nauka niż zabawa, życzę wam, abyście się z niego jak najlepiej wywiązywali i w ten sposób rozsławiali dobre imię szkoły i naszej Ojczyzny – powiedział dyrektor szkoły Wiesław Jemioło do pierwszoklasistów. Dziękujemy wszystkim, a w szczególności wychowawcom i rodzicom za przygotowanie uroczystości pasowania.

Marta Augustyn – wychowawca klasy.