Do góry

100 Rocznica Odzyskania Niepodległości


123

Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II w Dobryninie uroczyście świętowała 100. Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

9 listopada 2018 świętować zaczęliśmy od rana – o godzinie 9.00 w kościele w Dobryninie odprawiona została Msza św. w intencji Ojczyzny, w której udział wzięli wszyscy uczniowie naszej szkoły oraz szkół z Parafii pw. NMP. w Dobryninie, z towarzyszeniem pocztów sztandarowych. Po powrocie do szkoły, o godzinie 11.11, w ramach projektu „Rekord dla Niepodległej”, odśpiewany został przez całą społeczność szkolną hymn narodowy na tle pięknych dekoracji niepodległościowych namalowanych przez p. Wojciecha Kaszuba.

Główna uroczystość zaplanowana została na godzinę 16.00, kiedy to odbyła się Wieczornica Niepodległościowa przygotowana przez p. Katarzynę Gazda-Wilczyńską i Jadwigę Więckowicz-Kopacz. Na uroczystości licznie zgromadzili się mieszkańcy Dobrynina. W akademii udział wzięli uczniowie od oddziału przedszkolnego do klasy ósmej – recytowali wiersze i śpiewali pieśni patriotyczne. Maluchy pod opieką p. Agnieszki Więch wykonały piękny taniec patriotyczny, z biało – czerwonymi szarfami, który miał na celu ukazać burzliwe losy historii Polski. Zaprezentowana została również postać Kazimierza Alojzego Dobrostańskiego – osoby wywodzącej się z Rudy k. Dobrynina – twórcy nowych struktur Niepodległej Polski. Po części artystycznej przyszedł czas na przyjemności – prowadzący akademię uczniowie zaprosili zgromadzonych gości, kolegów, grono pedagogiczne do wspólnego śpiewania pieśni niepodległościowych. Nie zabrakło również słodkiego akcentu – niepodległościowych biało – czerwonych krówek, którymi dyrektor szkoły Wiesław Jemioło poczęstował wszystkich obecnych.

Jednocześnie Wieczornicy towarzyszyło otwarcie wystawy „Rówieśnicy Niepodległej”, którą mieszkańcy Dobrynina mogą nadal oglądać. Przedstawia ona deklarację uznania, podziwu i przyjaźni dla narodu amerykańskiego podpisaną w 1926 roku m.in. przez ówczesnych uczniów Szkoły Podstawowej w Dobryninie, co było wyrazem wdzięczności za pomoc Ameryki w odzyskaniu przez Polskę niepodległości.

Jadwiga Więckowicz – Kopacz

Katarzyna Gazda – Wilczyńska