Do góry

Odwiedziny Świętego Mikołaja!


Mikołaj urodził się prawdopodobnie ok. 270 r. w Licji w miejscowości Patras jako jedyne dziecko zamożnego małżeństwa chrześcijańskiego. Od młodości wyróżniał się nie tylko pobożnością, ale był też bardzo wrażliwy na ludzkie nieszczęścia. Po śmierci rodziców dzielił się chętnie swoim majątkiem z biednymi. Gdy dowiedział się, że trzy córki ubogiego mieszkańca miasta nie mogą wyjść za mąż, gdyż ich ojca nie stać na posag, podrzucił im ukradkiem większą sumę pieniędzy. Wybrany biskupem Myry (Demre w dzisiejszej Turcji), Mikołaj podbił serca wiernych nie tylko gorliwością pasterską, ale i troską o potrzeby materialne wiernych. Zasłynął jako człowiek, który przez całe życie pomagał potrzebującym, wszystkie dobra, jakie posiadał rozdawał ubogim. Godnym podziwu jest fakt, że swoje dary przekazywał anonimowo, co dowodzi jego bezinteresowności i dużej dobroci. Zmarł, jak mówi tradycja, 6 grudnia między rokiem 345 i 352 w wieku prawie 70 lat. Podobno w chwili jego śmierci ukazały się anioły i rozbrzmiały chóry anielskie. Relikwie z portowego miasta Myra przywieźli 9 maja w 1087 r. do włoskiego Bari tamtejsi marynarze, chroniąc je przed muzułmanami. Pamiątkę tego dnia odnotowano także w kalendarzach, jako wspomnienie świętego.

Tradycje związane ze św. Mikołajem mają bardzo długą historię. Już w okresie średniowiecza utarł się zwyczaj obdarowywania dzieci prezentami w wigilię jego liturgicznego wspomnienia. Zwyczaj ten ku radości milionów ludzi, a szczególnie dzieci, przetrwał do naszych czasów.  Dziś w postać św. Mikołaja wcielają się różne osoby. Ludzie obdarowywują się nawzajem prezentami, będącymi wyrazem wzajemnej życzliwości i dobroci.

Wizyta św. Mikołaja to z pewnością jeden z najważniejszych i najbardziej oczekiwanych dni w życiu szkoły. Wszyscy, a szczególnie najmłodsi, przygotowują się do niego długo i starannie, ucząc się wierszy i piosenek, wykonując dekoracje i inne prace, wszystko po to, aby jak najlepiej przygotować się na powitanie tak bardzo wyczekiwanego gościa i aby ten dzień, przyniósł wszystkim jak najwięcej radości. Kiedy nadszedł dzień 6 grudnia, dzieci od samego rana z niecierpliwością spoglądały przez okno i wychodziły na szkolne korytarze nasłuchując mikołajkowych dzwoneczków. W końcu pojawił się! Oprócz pełnego worka prezentów św. Mikołaj przywiózł ze sobą dużo uśmiechu. Słuchał pięknego montażu słowno – muzycznego przygotowanego przez dzieci przedszkolne. Rozmawiał z dziećmi, zachęcał ich, aby były grzeczne, słuchały rodziców i nauczycieli. Na zakończenie św. Mikołaj wszystkim przedszkolakom, a następnie wszystkim uczniom w ich klasach osobiście wręczał duże paczki, w których każdy znalazł coś dobrego dla siebie. Oczekiwana cały rok wizyta św. Mikołaja minęła w bardzo miłej atmosferze i przyniosła wszystkim wiele radości. Jesteśmy przekonani, że dzień ten na długo pozostanie w pamięci wszystkich przedszkolaków i uczniów naszej szkoły.

Agnieszka Więch